Simposi internacional de NICHES sobre solucions basades en natura en sistemes d'aigua urbans / NICHES International Symposium on Nature-based Solutions in Urban Water Systems

6 February 2023

Scroll down for English

Des de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), us convidem al primer Simposi Internacional del nou projecte NICHES - Integració de la natura a les hidrologies, ecologies i societats de les ciutats. NICHES té com a objectiu promoure solucions restauradores basades en natura als sistemes d’aigua urbans per a abordar els problemes actuals, com per exemple, els desbordaments de clavegueram combinat als ecosistemes aquàtics. Per facilitar l'intercanvi de coneixements i experiències entre responsables polítics, tècnics, la societat civil, el món acadèmic i el sector empresarial, el Simposi Internacional NICHES combinarà presentacions sobre exemples internacionals d'èxit de solucions basades en natura i oferirà un fòrum de discussió sobre els reptes i oportunitats actuals a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

El “Simposi internacional de NICHES sobre solucions basades en natura en sistemes d'aigua urbans: fomentant transformacions urbanes justes, sostenibles i resilients" tindrà lloc el 6 de març entre les 10h i les 13h CET a la Casa Convalescència 

Uneix-te a nosaltres el 6 de març per tenir aquesta conversa! 

Inscriu-te ara, gratuïtament en aquest enllaç.

Consulteu l'agenda de l'esdeveniment a continuació.

Inscriu-te ara, gratuïtament


The Institute of Environmental Science and Technology (ICTA) from the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), invites you to the first International Symposium of the NICHES project. NICHES aims to promote restorative nature-based solutions in urban water systems to address current problems, such as combined waste and rainwater sewer systems overflows on aquatic ecosystems. In order to facilitate knowledge and experience exchange across policy-makers, civil society, academia and the business sector, the NICHES International Symposium will combine presentations about international successful examples of nature-based solutions and provide a forum for discussion about current challenges and opportunities in the Metropolitan Area of Barcelona. 

The ‘NICHES International Symposium on Nature-based Solutions in Urban Water Systems: Fostering Just, Sustainable and Resilient Urban Transformations will take place on 6th March 2023 between 10am and 13pm CET in the Casa Convalescència in Barcelona. 

Join us on the 6th March in person or online to have that conversation! 

Sign up now, for free at this link

See the agenda for the event below. 

Sign up now for free